!!!! Thông Tin Server !!!!!

- Set được free tại NPC +13

- CH tỉ lệ 100% max (20)

- Tái Tạo reroll max dòng max point

- Hệ Thống boss : đa dạng có 1 không 2 tại shaiya dragon

- Hệ thống Trang Sức :  free tại NPC. Và Ring Tái ở boss

- Hệ thống ngọc : ngọc cấp 5, ngọc đôi 1234 free tại NPC, Ngọc TT1 tại boss.

Nói không với ngọc trạng thái và ngọc cấp 6 cấp 7

 

 

Đăng Nhập
Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?
Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang mở
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Dragon
 Phiên bản: Chương 4 - Vô Cực
 Điểm EXP: Loại bỏ