Đăng kí tài khoản

 • Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bên dưới.

 • Họ tên:
  Tài Khoản:
  Mật khẩu:
  Lặp lại mật khẩu:
  Số CMND:
  Email:
  • * Địa chỉ email được dùng như phương tiện liên lạc của BQT đến người chơi
  • * Số CMND được sử dụng trong trường hợp tài khoản bị mất cả mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 . Và cả trường hợp tranh chấp tài khoản nếu có xảy ra
  Đăng Nhập
  Tài khoản:

  Mật khẩu:


  Bạn chưa có tài khoản ?
  Bạn quên mật khẩu ?
  Máy chủ
   Máy chủ đang: Đang mở
   Chiến Tích: x2
  Thông Tin Máy Chủ
   Tên máy chủ: Shaiya Dragon
   Phiên bản: Chương 4 - Vô Cực
   Điểm EXP: Loại bỏ