Tải game
Các chiến binh vui lòng chỉ tải một trong các phiên bản dưới đây để tham gia game:
Tập tin Nội dung Dung lượng Link(s)
GoogleDrive ShaiyaDragon 2,1G
Filegame
Fshare ShaiyaDragon 2,1G

 

Đăng Nhập
Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?
Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang mở
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Dragon
 Phiên bản: Chương 4 - Vô Cực
 Điểm EXP: Loại bỏ