Tên nhân vật Cấp độ Nghề nghiệp Liên minh Đã giết
GấuÙ 70 Tu Sĩ Ánh sáng 7638
LouisX 70 Giáp Sĩ Bóng tối 6366
AdiđàPhật 70 Vệ Binh Ánh sáng 6156
Chief 70 Vệ Binh Ánh sáng 5679
[FA]LãoĐại 70 Vệ Binh Ánh sáng 5335
[Heo]ThanhHÆ°Æ¡ng 70 Cung Thủ Ánh sáng 5226
iCóc 70 Vệ Binh Ánh sáng 4992
MèoCon 70 Tu Sĩ Ánh sáng 4842
iSaoCôHồn 70 Vệ Binh Ánh sáng 4487
Lá»™cKÅ©n 70 Vệ Binh Ánh sáng 3720
ViRus 70 Thích Khách Bóng tối 3672
UBT 70 Giáp Sĩ Bóng tối 3348
GallimuneSE 70 Chiến Binh Ánh sáng 3323
YuSeWoa 70 Pháp Sư Ánh sáng 3174
KenT 70 Đấu Sĩ Bóng tối 3132
Toxic 70 Cung Thủ Ánh sáng 3111
SvS 70 Chiến Binh Ánh sáng 3042
{~LTP~} 70 Cung Thủ Ánh sáng 3005
KẻThốngLÄ©nh 70 Giáp Sĩ Bóng tối 2856
OOP 70 Tiên Tri Bóng tối 2812

 

Đăng Nhập
Tài khoản:

Mật khẩu:


Bạn chưa có tài khoản ?
Bạn quên mật khẩu ?
Máy chủ
 Máy chủ đang: Đang mở
 Chiến Tích: x2
Thông Tin Máy Chủ
 Tên máy chủ: Shaiya Dragon
 Phiên bản: Chương 4 - Vô Cực
 Điểm EXP: Loại bỏ